Ameland onder de Cammingha’s

De geschiedenis van Ameland wordt gekenmerkt doordat het bezit was van de familie van Cammingha uit Friesland. Hierdoor was het eiland eeuwenlang gevrijwaard van bemoeienis met het vasteland. Deze familie was machtig en had veel invloed in de landelijke politiek.

In 1190 worden Wybrand en Ducko van Cammingha genoemd vanwege hun deelname aan de kruistochten. Waarschijnlijk was dit het begin van de machtige dynastie. Door huwelijken met adellijke families wist de familie aan invloed te winnen. Tevens werd hierdoor het bezit van de Cammingha’s uitgebreid.

Eigendommen

In Leeuwarden hadden ze veel gebouwen in eigendom. In Goutum stond het Wiardaslot dat in 1882 werd afgebroken. In Ameland was het door Ritsche Jelmerma in 1425 gebouwde slot in Ballum in handen van de familie gekomen. Sicco van Cammingha die Heer van Ameland was van 1583 tot 1624 liet het slot verder uitbouwen.

Er kwamen werfkelders, een rechtszaal en er werd een toren bijgebouwd. Aan de poort kwam een Latijnse tekst te hangen: Nemo Sine Cruce, niemand zonder kruis. In 1704 werd het verkocht aan Johan Willem Friso. Uiteindelijk werd het gebouw afgebroken in 1828.

Het Amelandhuis in Leeuwarden, dat ook wel het Cammingha huis werd genoemd, werd in 1399 bewoond door Gerrit Cammingha. Haye Cammingha liet dit bouwwerk in 1466 versterken met stenen. Het werd een stins, een stenen bouwwerk. In 1486 kwam het in handen van zijn zoon Pieter. Deze is bekend geworden door het bieroproer in 1487, toen Leeuwarden geplunderd werd. Dit kwam door de wettelijke verplichting om iedereen het slecht gebrouwen bier te laten drinken.

Einde dynastie

De familie had moeilijke tijden gekend en had vele stormen weten te doorstaan. Zo wisten ze Ameland buiten de tachtigjarige oorlog met de Spanjaarden te houden. Ook gedurende de Engelse oorlog wist men de neutraliteit van het eiland te handhaven door een afgezant naar Oliver Cromwell, de Engelse heerser, te zenden. Toch kwam er aan hun dynastie een einde.

De laatste Cammingha die het huis bewoont is Frans Duco, Vrij- en Erfheer van Ameland. In 1678 laat hij het oude huis afbreken en vervangen door een nieuw gebouw. Hij sterft echter kinderloos in 1680 en is daarmee de laatste bewoner uit het Cammingha geslacht.

Ameland wordt gekenmerkt door een roemrijke historie. Er staan nog vele oude gebouwen die daar getuigen van zijn. Er zijn voldoende hotels in Ameland die gelegen zijn bij historische plekken, zoals bijvoorbeeld in Ballum het geval is.

Je kunt ook altijd een kijkje nemen bij de sunset appartements in Ameland. Onder het gevarieerde aanbod zijn ook historische appartementen te vinden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *